about-eiq_project
about-eiq_project_02
about-eiq_project_01

Το έργο «EIQ – Europe In Question» χρηματοδοτείται κατά 100% από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020» (Europe For Citizens), έχει συνολικό προϋπολογισμό 150.000€ και διάρκεια 24 μήνες.

Στόχος του έργου είναι να δοθεί το βήμα στους πολίτες ώστε να εκφραστούν για το είδος της Ευρώπης που ονειρεύονται και θέλουν, εμπλέκοντάς τους ουσιαστικά πιο έντονα στις διαδικασίες ώστε να αντιμετωπιστούν με κοινή στρατηγική τα κοινά προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται ότι η ιδέα την ενωμένης και δυνατής Ευρώπης σταδιακά αποδυναμώνεται από τη συλλογική συνείδηση ενώ γεγονότα όπως το «BREXIT», το προσφυγικό, η οικονομική κρίση και η έξαρση της τρομοκρατίας εντείνουν το φαινόμενο. Πλέον έχει παρατηρηθεί ότι οι πολίτες χάνουν σταδιακά την εμπιστοσύνη τους προς την Ε.Ε., μη συνειδητοποιώντας τα οφέλη και τα προνόμια που έχουν αποκτηθεί τα τελευταία 60 χρόνια.

Η συμμετοχή των πολιτών θα πραγματοποιηθεί μέσω της διοργάνωσης επτά διημέρων forums/συνεδρίων σε επτά χώρες της Ε.Ε. στις οποίες θα συμμετέχουν αντιπροσωπείες όλων των εταίρων και όπου θα υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και συζητήσεων για το μέλλον της Ευρώπης, την αναγνώριση των ωφελειών καθώς και των δυσκολιών που υπάρχουν, ενώ στόχος είναι τα αποτελέσματα των διεργασιών να είναι προσβάσιμα σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και θεσμούς μέσω εργαλείων διάχυσης και δημοσιότητας.