Εναρκτήρια συνάντηση, Τανάγρα, Ελλάδα,
11-12/05/2017
2η εκδήλωση έργου EIQ, Ταλίν, Εσθονία,
24-25/11/2017
3η εκδήλωση έργου EIQ, Newtown, Ουαλία,
25-26/01/2018
4η εκδήλωση έργου EIQ, Λισαβόνα, Πορτογαλία,
08-09/03/2018
5η εκδήλωση έργου EIQ, Βαλέτα, Μάλτα,
19-20/04/2018

6η εκδήλωση έργου EIQ, Πίζα, Ιταλία,
07-09/06/2018
7η εκδήλωση έργου EIQ, Enguera, Ισπανία,
13-14/09/2018

Τελική εκδήλωση έργου EIQ, Τανάγρα, Ελλάδα,
22-23/11/2018